Hmmmm andito ako naka upo sa DESK ko kahit na BUSY sa Trabaho wala akong ginagawa kungdi naka upo lang ang nag mumuni muni pumasok ang isa sa mga Boss ko sabay sabi. Do you feel like working right now? Your men