Sa mga kapatid ko sa SP,
Kami po ay may libreng pahayagan para sa mga Global Filipino sa Japan. Kung gusto po ninyo ng libreng kopya, maki-pag-ugnayan lang sa amin. Eto po ang link sa August edition namin.

http://goo.gl/9Mfd4

Maari din po kayong magpadala ng press release, article, picture, birthday greetings at iba. May nakalaan pong lugar (Community Event) para po sa inyo